ഹൃദയദർശനം

Menu

Memmories

അവിചാരിതമായായിരുന്നു സിസ്റ്റര്‍ ലിസിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പപ്പ കിടക്കുമ്പോള്‍ കേട്ടു ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നും ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കാന്‍സര്‍ വാര്‍ഡിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന്. നാട്ടില്‍ അവധിക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു…
മരണത്തിനു മുമ്പിലേയ്ക്ക് നടന്നു പോകാന്‍ ഇനിയും ഞാന്‍ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ മരണത്തെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കടങ്ങള്‍ക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ വേര്‍പാടുകള്‍ സുന്ദരമാണെങ്കില്‍ മരണത്തിന്റേത് വജ്രത്തിളക്കമാണ്. എഴുതിത്തീര്‍ത്ത വാക്കുകള്‍ക്കൊടുവിലെ വിരാമം…